Omlægning af regnskabsår

15. maj 2018

På grund af en ændring i lovgivningen, som tidligere informeret på Hobro Varmeværks generalforsamling i september 2017, vil der pr. 1. januar 2019 ske en regnskabsomlægning af varmeåret, som på nuværende tidspunkt ligger i perioden 1. juni – 31. maj.

Det nye regnskabsår kommer til at følge kalenderåret, 1. januar – 31. december.

Hobro Varmeværk vil foretage en årsaflæsning af hver enkelt varmemåler, ultimo december 2018. Årsopgørelsen vil indeholde perioden 1. juni – 31. december 2018, og medsendes som bilag fra Betalingsservice ultimo januar 2019.

De 4 aconto-rater opkræves til betaling i februar, april, juli og oktober med forfald den 1. bankdag i måneden. Årsopgørelsen modregnes i 1. aconto rate med forfald den 1. februar 2019.

Hvis der skulle være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9852 1825.