Tilskud til planlagte energibesparelser

Hobro Varmeværk giver tilskud til energibesparelser.

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig og derfor er varmen værd at sætte ekstra fokus på. Dine varmeinstallationers tilstand har stor indflydelse på dit forbrug, men forbruget afhænger også af boligens øvrige tilstand, herunder konstruktion og isolering.

Selvom du kan spare penge ved blot at være opmærksom på dine varmeforbrugsvaner i hverdagen, kan du ofte spare endnu flere penge ved at udskifte enten ældre fjernvarmeunits eller varmtvandsbeholdere til nye mere miljørigtige typer eller efterisolere husets konstruktioner. 

Når du laver energiforbedringer, kan du hos os fx. få tilskud til:

  • Varmtvandsbeholder
  • Radiatorventiler
  • Vinduer og døre
  • Efterisolering af loft/tag
  • Efterisolering af mur/ydervægge
  • Gulve
  • Elbesparende belysning/cirkulationspumper

Hvor stort er tilskuddet?

Vi tilbyder dig 0,34 kr. pr. sparet kWh. I beregningen benytter vi standardveærdier iht. Energistyrelsens standardværdikatalog.

For at få tilskuddet udbetalt

For at du kan få tilskuddet fra os, skal du udfylde ansøgningsskemaet og oprette dig som bruger inden du går i gang med projektet. Hvis vi ikke har modtaget din elektroniske ansøgning, inden du går i gang med de energibesparende tiltag, er du ikke berettiget til tilkud. Når du har søgt og fået tilsagn om tilskud, kan du påbegynde projektet. Efter projektets afslutning skal du bekræfte gennemførelsen hos os for at få tilskuddet udbetalt. Det sker ved at du logger ind og uploader en kopi af fakturaen for det gennemførte projekt og/eller de enkelte dele. Husk at informere om eventuelle ændringer i forhold til de oplysninger, du angav i ansøgningsskemaet. Derefter udbetaler vi tilskuddet til din konto.

Vi opkræver et adminstrationsgebyr på 120 kr. og du kan ikke søge om tilskud på energiforbedringer på under 150 kr. Vi forbeholder os desuden ret til at foretage stikprøvekontroller efterfølgende og ret til at afvise indberetninger såfremt dokumentationen ikke er fyldestgørende eller er urealistisk.

Der gives tilskud til hele landet. Når du indsender skemaet, giver du os samtidig ret til at indberette dine realiserede energibesparelser til Energistyrelsen.

For at søge om tilskud til energibesparelser skal du som privat ansøge her 

Såfremt du søger på vegne af offentlig myndighed, virksomhed m.fl. skal du henvende dig på tlf. 98521825.