Fakta

Pr. juni 2017

Ansatte

Forbrugere

Varmesalg 2016/17

Omsætning 2016/17

Hovedledninger

Stikledninger

 

Varmekapacitet:

Central Hostrupvej

Central Lupinvej

 

Varmekapacitet

Hos ekstern varmeleverandør

 

 

 

5

1555

43.576 MWh

22.825.677,00 kr.

34 km

33 km

 

 

18.900 kW fuelolie

6.000 kW bioolie

 

 

 10.500 kW affald