Fakta

Pr. 31. december 2018

Ansatte

Forbrugere

Varmesalg 31.12.18 (7 mdr.)

Omsætning 31.12.18 (7 mdr.)

Hovedledninger

Stikledninger

 

Varmekapacitet:

Central Hostrupvej

Central Lupinvej

 

 

 

 

 

 

7

1638

17.694 MWh

10.589.398 kr.

39 km

35 km

 

 

18.900 kW fuelolie

6.000 kW bioolie