Fakta

Pr. 31. december 2021

Ansatte

Forbrugere

Varmesalg 31.12.21

Omsætning 31.12.21

Hovedledninger

Stikledninger

 

Varmekapacitet:

Central Hostrupvej

Central Lupinvej

 

 

 

 

 

 

9

1978

62.641 MWh

37.550.114 kr.

39 km

35 km

 

 

18.900 kW fuelolie

6.000 kW bioolie