Vision og mission

Vision – fremtidssikret varmeforsyning

  • Hobro Varmeværk vil fremstille og udbrede miljøvenlig fjernvarme til konkurrencedygtige og stabile priser, således at fjernvarmen gøres til forbrugernes naturlige valg.
  • Hobro Varmeværk vil samarbejde med forsyningsselskaber - både i og udenfor kommunen – til fordel for forbrugerne.
  • Hobro Varmeværk vil deltage i og påvirke den offentlige debat ved at informere om udviklingstendenser, teknisk og økonomisk bæredygtige løsninger, således at politikere overordnet kan træffe de bedst mulige beslutninger.

 

Mission - ren og billig varme

  • Hobro Varmeværk lægger vægt på stabilitet, konkurrencedygtige priser, vedligeholdelsesfri varmeforsyning samt god forbrugerservice.
  • Hobro Varmeværk introducerer afprøvede, tidssvarende teknologier, hvor dette ud fra en totalbetragtning er en fordel for forbrugerne.