Forsyningsområde

Kortet viser i store træk Hobro Varmeværks Forsyningsområde der er afgrænset med en blå streg. Kontakt os, hvis du søger specifikke oplysninger.  Øvrige områder er forsynet med gas. De røde områder er planlagt at overgå til fjernvarmeforsyning.

L.

Lupinvej 21. Varmecentral og administration

H.

Hostrupvej 39. Varmecentral fra 1965

F.

I/S fælles Forbrænding