Om os

Selskabsform
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

Der er ca. 1.500 andelshavere.

På generalforsamlingen har alle andelshavere direkte stemmeret. Andelshavere kan uddelegere stemmeretten til lejere, se vedtægterne § 6.6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 6 vælges på generalforsamlingen og Mariagerfjord Kommune udpeger 1

Produktion
Varmeproduktionen tilrettelægges ud fra Varmeforsyningslovens regler. Mindst 90% af varmen produceres på affaldsanlægget i Hobro, der er ejet af Reno Nord. Affaldsvarmen har 1. prioritet. Dernæst prioriteres fjernvarmecentralen på Lupinvej, hvor der fyres med bioolie og sidst fjernvarmecentralen på Hostrupvej, hvor der fyres med fuelolie.

Hele produktionen styres fra et centralt edb-anlæg, der kan fjernstyres af den vagthavende driftsmedarbejder.

Brugerinstallationer
Brugerinstallationer udføres individuelt, så de opfylder fjernvarmens Tekniske Bestemmelser. Alle varmeanlæg er indirekte fjernvarmeanlæg, så forbrugernes radiatorer og gulvvarmeslanger er beskyttet af en varmeveksler.

Service
Personalet gennemgår løbende efteruddannelse og yder vederlagsfrit rådgivning og brugerservice. En vagtordning sikrer, at værket om nødvendigt kan kontaktes døgnet rundt.

Daglig ledelse
Hobro Varmeværk ledes af en driftschef. 

Organisation
Hobro Varmeværk har 6 ansatte. Driftschef og 4 varmeassistenter udgør det tekniske team, der foretager anlægsopgaver, reparationer, forbrugerservice, målerservice samt døgnvagt. Driftschef og bogholder udgør det administrative team.