Om os

Selskabsform
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a).

Der er ca. 1.850 andelshavere.

På generalforsamlingen har alle andelshavere direkte stemmeret. Andelshavere kan uddelegere stemmeretten til lejere. Se vedtægterne § 6.6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen og
Mariagerfjord Kommune udpeger 1 medlem.

Produktion
Varmen bliver produceret på værkets nye fliskedel, der er opført på Lupinvej med idriftssættelse pr. december 2017. På Lupinvej bliver der også fyret med bioolie og fra fjernvarmecentralen på Hostrupvej fyres der med fuelolie.

Hele produktionen styres fra et centralt anlæg, der kan fjernstyres af den vagthavende driftsmedarbejder.

Brugerinstallationer
Brugerinstallationer udføres individuelt, så de opfylder fjernvarmens tekniske bestemmelser. Alle varmeanlæg er indirekte fjernvarmeanlæg, så forbrugernes radiatorer og gulvvarmeslanger er beskyttet af en varmeveksler.

Service
Personalet gennemgår løbende efteruddannelse og yder vederlagsfrit rådgivning og brugerservice. En vagtordning sikrer, at værket om nødvendigt kan kontaktes døgnet rundt.

Daglig ledelse
Hobro Varmeværk ledes af en driftschef. 

Organisation
Hobro Varmeværk har 9 ansatte.

Teamet består af driftschef, ledningsmester, projektkoordinator samt tre driftsassistenter, som tilsammen udgør det tekniske team, der foretager anlægsopgaver, reparationer, forbrugerservice, målerservice samt døgnvagt. Driftschef, bogholder og administrativ medarbejder udgør det administrative team.