Spørgsmål og svar - private tilslutning
Er det gratis at blive tilsluttet fjernvarmen?

Nej. Du skal betale for at få dit hus tilsluttet fjernvarmenettet, men betalingen vil ske igennem det forhøjede faste bidrag, i de første 10 år man er tilsluttet. 

Køber I mit gamle olie- eller gasfyr?

Vi køber ikke dit gamle fyr, men når du har fået installeret fjernvarme, overtager vi dit gamle gas- eller oliefyr, som din VVS-installatør skal aflevere her på varmeværket. Det er en del af vilkårene for at få fjernvarme.

Må jeg have en brændeovn eller solfangere sammen med fjernvarmen?

Ja

Køber I min varmepumpe eller solfanger?

Nej

Må jeg selv grave ud til stikledningen?

Nej. For at koordinere arbejdet bedst muligt, og for at få den rigtige kvalitet, udgraver vi til stikledningen.

Skal jeg betale for fjernvarmeunitten?

Nej, unitten er med i fjernvarmeløsningen. Dog skal du selv betale for at få den nye fjernvarmeunit monteret.

Skal jeg bruge en af jeres samarbejdspartnere til at montere fjernvarmeunitten?

Ja. For at få en unit med i aftalen, skal du vælge en af de autoriserede VVS-installatører, vi samarbejder med.

Hvis der senere opstår problemer med min fjernvarmeunit, hvem har så ansvar for at reparere den?

Unitten tilhører Hobro Varmeværk, og derfor sørger vi også for, at den fungerer.

Når jeg har givet tilsagn om at ønske fjernvarme, er jeg så bundet af en kontrakt?

Nej, tilsagnet bruger vi til vores planlægning af projektet. Du er først juridisk bundet, når du underskriver en forsyningskontrakt. Men du skal kun tilkendegive, at du er interesseret, hvis du reelt ønsker fjernvarme.

Hvem bestemmer, hvor stikket skal føres ind i huset?

Når du har underskrevet en forsyningskontrakt, og inden arbejdet på din vej går i gang, aftaler vi med dig, hvor der skal graves, og hvor stikket skal gå ind i huset.

Hvordan foregår opgravning og reetablering på min grund?

Vi sørger for at grave en rende til stikledningen i have eller indkørsel. Vi sørger også for at reetablere græs og fliser, når huset er tilkoblet.

Hvem fjerner gasledningen og gasmåleren?

Evida fjerner gasmåler og gasledning, efter du er tilkoblet fjernvarmen. Det sikrer, at du kun kommer til at undvære varme, så kort tid som muligt. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få afmeldt din gas via evida.dk

Afregningen for afkoblingen til Evia, tager vi os af.

Får jeg en skrotningspræmie for gamle oliefyr?

Nej, den ordning eksisterer ikke længere.

Hvornår kan jeg få fjernvarme installeret?

Når vi kommer til dit område, vil du blive kontaktet. Du kan holde dig orienteret omkring planlægningen, via vores hjemmeside.

Kan jeg få besøg af Hobro Varmeværk og snakke tingene igennem med jer?

Ja, det kan du godt. Kontakt os på mail eller telefon nr.: 98 52 18 25, ml. kl. 7.30 – 14.30 på hverdage.

Må jeg selv installere fjernvarmeunitten?

Nej, den opgave skal du overlade til en af vores samarbejdspartnere.

Hvor kan jeg finde Hobro Varmeværks vedtægter?

Vedtægterne finder du her.

Hvis jeg tilkendegiver, at jeg ønsker fjernvarme, kan jeg da fortryde senere?

Ja, indtil du har underskrevet den bindende forsyningskontrakt.

Kan jeg vente og få fjernvarme om nogle år, også selvom jeg ikke tilkendegiver min interesse nu?

Ja. Vi byder altid nye forbrugere velkomne, men vilkårene for tilslutningen kan blive anderledes.

Er det rigtigt, at olie og naturgas er under udfasning?

Ja. Det er regeringens plan, at alt fossilt brændsel på sigt skal udfases, og erstattes af grøn miljøvenlig energi.

 

Kan jeg få fjernvarme installeret i mit hus for 0 kroner?

Nej. Du skal betale den VVS-installatør, der skal fjerne dit gamle fyr og montere fjernvarmeunitten.  Selve unitten og tilslutningen koster 0 kr., så du skal kun betale for materialer som rør og fittings og montørens timeløn.

 

Er det korrekt, at Hobro Varmeværk overtager ansvaret for mit olie- eller gasfyr, når jeg har underskrevet forsyningskontrakten?

Ja. Hvis du inden den 19. februar 2016 allerede har tilkendegivet, at du gerne vil tilsluttes fjernvarmen, og du har en underskrevet forsyningskontrakt, dækker vi udgiften til reservedele til dit fyr, hvis det går i stykker, inden fjernvarmen når frem. Hvis fyret ikke kan repareres, stiller vi et andet fyr til rådighed eller i yderste konsekvens monterer et nyt fyr til dig, så du ikke kommer til at fryse.

Vær opmærksom på, at vi kun dækker udgiften til reservedele. Timelønnen til VVS-installatøren skal du selv betale, og du skal anvende en af vores samarbejdspartnere til at udføre arbejdet.

Er det korrekt, at når jeg bliver tilsluttet fjernvarmen så fjerner Evida gasmåler og gasskab fra mit hus?

Ja. Gasmåler og gasskab tilhører Evida, og når du ikke længere er kunde hos dem, fjerner de deres udstyr.

Er det korrekt at varmeprisen sænkes efter 10 års tilslutning. Så prisen næsten bliver tilsvarende med prisen i Hobro Nord?

Ja. Efter 10 års tilslutning sænker vi prisen. Du kan se på vores prisberegner hvordan din varmeøkonomi så kommer til at se ud.

Hvis stikledningen ind til mit hus er meget lang - skal jeg så betale ekstra?

Nej det skal man ikke.