Plan for udvidelsen

Starttidspunktet for hvert område er vejledende. Det kan rykkes frem, hvis området opnår en høj tilslutning. Område 1A og 4 kan dog tidligst blive i 2018, da vi først skal bygge produktionskapacitet og lægge transmissionsledninger ud hertil.

Tidsplanen tager økonomiske hensyn

For at bringe fjernvarmen til Hobro Syd og Hørby Skoleby, skal bydelene først forbindes til Hobro Varmeværks ledningsnet. Der skal graves en stor rørledning ned fra Horsøvej op igennem nordbyen. Dette gravearbejdet bliver koordineret med Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand A/S, så vi lægger fjernvarmerør og separatkloakerer byen i en arbejdsgang. Dermed generer vi trafikken mindst muligt, og vi holder omkostningerne nede til gavn for både skatteborgere og fjernvarmeforbrugere.

Udgravningen begynder på Horsøvej, herefter i Brogade og op ad Hostrupvej. De nye fjernvarmerør drejes ind af Hadsundvej og ned af Lupinvej, hvor de bliver forbundet med Hobro Varmeværks nye flisanlæg i bunden af Lupinvej.

Rørledningen til Hørby Skoleby er noget mindre og kortere end den til sydbyen. Den afventer dog varmeproduktionen på det nye flisværk, der forventes klar til drift i 2018.

Bygningen af biomasseanlægget er planlagt, så område 4 (Hørby Skoleby) og 1A skal tilsluttes samtidigt. Det giver den bedste driftsøkonomi.